Start-up

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS poskytuje komplexní právní pomoc zakladatelům společností, samotným start-upovým společnostem, jakož i investorům, při realizaci jejich podnikatelského záměru v dynamickém a inovativním start-upovém prostředí.

Právníci Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS poskytují svou právní asistenci svým klientům (ať už z řad zakladatelů, start-upů či investorů) ve všech fázích existence start-upu, která začíná již poradenstvím v tzv. předexistenční fázi společnosti, pokračuje pak založením společnosti ve vhodné právní formě, nastavení modelů corporate governance, smluvní úpravě vztahů mezi zakladateli/společníky. Pro naplnění businessových cílů start-upů a jejich zakladatelů zaměřuje Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS své právní služby zejména na ochranu duševního vlastnictví, správné nastavení smluvních vztahů s obchodními partnery či zákazníky start-upových společností, zajištění veškerých nezbytných povolení či souhlasů z pohledu veřejnoprávní regulace a vytváření funkčních odměňovacích a motivačních systémů pro zaměstnance a smluvní partnery start-upových společností.

V okamžiku, kdy start-upová společnost dosáhne potenciálu růstu, spočívá právní pomoc Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS v nastavení podmínek financování start-upových společností ze strany investorů, a to zejména ve formě private equity a venture capital. Vzhledem k tomu, že klientské portfólio Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS zahrnuje start-upové společnosti, počáteční společníky i investory, je tým Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS schopen efektivně zastupovat své klienty při přípravě smluvních dokumentů a vyjednávání smluvních podmínek pro vstup, provedení due diligence start-upové společnosti, poskytnutí financování, zhodnocování investice a fungování investora ve struktuře start-upové společnosti. Ve spolupráci s partnerskými kancelářemi pomáhá Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS se vstupem na zahraniční trhy, především na Slovensko, do Polska, Maďarska, Španělska, Rakouska, Argentiny, Singapuru a USA.

 

 

nám. Svobody 527 / Steel House, 10. patro
739 61, Třinec, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Obchodní podminky
Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů