Start-upy

Wróć
  • kompleksowa obsługa prawna osób zakładających przedsięborstwa, pojedynczych start-upów oraz inwestorów, mająca na celu realizację ich zamierzeń biznesowych w dynamicznym i innowacyjnym środowisku start-upów,
  • pomoc prawna dla klientów (osób zakładających firmy, start-upów lub inwestorów) we wszystkich fazach istnienia start-upu, poczynając od zapewnienia wsparcia prawnego w tzw. fazie preegzystencji, poprzez utworzenie firmy w odpowiedniej formie, dostosowanie modelu ładu korporacyjnego oraz umowne uregulowanie stosunków między założycielami i wspólnikami,
  • usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej, regulacja stosunków umownych z partnerami biznesowymi i klientami start-upów pod względem administracyjnym, uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i zgód dotyczących przepisów prawa publicznego oraz stworzenie funkcjonalnych systemów wynagrodzeń i motywacji dla pracowników i partnerów kontraktowych start-upu,
  • dostosowanie warunków finansowania start-upu przez inwestorów, w szczególności w formie private equity i venture capital,
  • reprezentowanie klientów w procesie przygotowywania dokumentacji kontraktowej i negocjowaniu warunków umownych dotyczących wejścia na rynek, due diligence start-upu, zapewnienie środków finansowych, ocena inwestycji i roli inwestora w strukturze start-upu,
  • wsparcie prawne przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, w szczególności na rynki Słowacji, Polski, Węgier, Hiszpanii, Austrii, Argentyny, Singapuru, Wietnamu i USA.