Začínajúce podniky

SPÄŤ
  • Komplexné právne služby pre zakladateľov spoločností, individuálne začínajúce podniky a investorov zamerané na realizáciu ich podnikateľských plánov v dynamickom a inovatívnom prostredí začínajúcich podnikov,
  • právna pomoc klientom (zakladateľom spoločností, začínajúcim spoločnostiam alebo investorom) vo všetkých fázach existencie začínajúcej spoločnosti, počnúc poskytovaním právnej podpory v tzv. predexistenčnej fáze spoločnosti, cez založenie spoločnosti vo vhodnej forme, úpravu modelu správy a riadenia spoločnosti, vrátane zmluvnej úpravy vzťahov medzi zakladateľmi a spoločníkmi,
  • právne služby súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, nastavením a úpravou zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi a klientmi začínajúcich spoločností, vybavovaním všetkých potrebných povolení a súhlasov vyplývajúcich z verejných predpisov, vytváraním funkčných systémov odmeňovania a motivácie zamestnancov a dodávateľov začínajúcich spoločností,
  • úprava podmienok financovania začínajúcich podnikov investormi, najmä formou súkromného a rizikového kapitálu,
  • Zastupovanie našich klientov pri príprave zmluvnej dokumentácie a vyjednávaní zmluvných podmienok pre vstup, due diligence začínajúcich spoločností, poradenstvo pri poskytovaní financovania, oceňovaní investícií a v súvislosti s úlohou investora v štruktúre začínajúcej spoločnosti,
  • právna podpora pri vstupe na zahraničné trhy, najmä na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Rakúsku, Argentíne, Singapure, Vietname a USA.