Start-upy

Zpět
  • komplexní právní služby osobám zakládajícím společnosti, jednotlivým začínajícím společnostem i investorům, zaměřené na naplnění jejich podnikatelských záměrů v dynamickém a inovativním start-upovém prostředí,
  • právní pomoc klientům (osobám zakládajícím společnost, začínajícím společnostem nebo investorům) ve všech fázích existence start-upu, počínaje poskytnutím právní podpory v tzv. pre-existing fázi společnosti, poté při založení společnosti ve vhodné formě, úpravě modelu správy a řízení společnosti, včetně smluvního ošetření vztahů mezi zakladateli a společníky,
  • právní služby související s ochranou duševního vlastnictví, nastavení a úprava smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty začínajících společností, vyřízení všech potřebných povolení a souhlasů plynoucích z veřejnoprávních předpisů, vytvoření funkčních systémů odměňování a motivace pro zaměstnance a smluvní partnery začínajících společností,
  • úprava podmínek pro financování začínajících společností investory, zejména ve formě private equity a venture kapitálu,
  • zastupování našich klientů při přípravě smluvní dokumentace a vyjednávání smluvních podmínek pro vstup, due diligence, poradenství při poskytování finančních prostředků, v oblasti zhodnocování investic a v souvislostí s rolí investora ve struktuře start-upové společnosti,
  • právní podpora při vstupu na zahraniční trhy, zejména na trzích Slovenska, Polska, Maďarska, Španělska, Rakouska, Argentiny, Singapuru, Vietnamu a USA.