Obchodné zmluvy

SPÄŤ
  • aktívna účasť na rokovaniach o rôznych typoch zmlúv vrátane neštandardných zmlúv,
  • právna pomoc pri zmenách zmlúv počas ich platnosti, pri vyjednávaní podmienok ich ukončenia, ako aj v prípadoch porušenia zmluvy zo strany zmluvného partnera,
  • zmluvy o nakladaní s nehnuteľnosťami – darovacie, kúpne, zámenné, zmluvy o vecnom bremene/službách, nájomné a podnájomné zmluvy, hypotekárne zmluvy,
  • zmluvy o prevode akcií, dohody akcionárov alebo spoločníkov, dohody medzi štatutárnymi orgánmi a spoločnosťami,
  • zmluvy o pôžičke, investičné zmluvy, postúpenie pohľadávok,
  • kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o zastúpení, zmluvy o inžinierskej činnosti,
  • licenčné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, dohody o mlčanlivosti, dohody o zákaze konkurencie atď.