Obchodní smlouvy

Zpět
  • aktivní účast na jednáních o dohodách různých typů, včetně nestandardních smluv,
  • právní pomoc při změnách smluv v době jejich trvání, při sjednávání podmínek a podmínek ukončení smlouvy, jakož i v případech porušení ze strany smluvního partnera,
  • dohody o převodu akcií, společenské smlouvy nebo dohody mezi akcionáři, dohody mezi statutárními orgány a společnostmi,
  • smlouvy o úvěru, investiční dohody, postupování pohledávek,
  • kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zajištění inženýrské činnosti,
  • licenční smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o zákazu konkurence atd.