Obchodní smlouvy

Vstupujete-li do závazkových vztahů se svými obchodními partnery, zákazníky-spotřebiteli nebo veřejnoprávními institucemi, právníci Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS pro Vás profesionálně připraví, zhodnotí, zrevidují, případně se aktivně zúčastní vyjednávání smluv různého typu včetně atypických smluv.

Při přípravě a vyjednávání smlouvy je hlavním cílem Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS dosažení znění smlouvy individuálně přizpůsobeného specifickému podnikatelskému záměru klienta, bez neakceptovatelných ustanovení a obsahujícího podmínky chránící zájmy klienta. Stejně tak poskytuje Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS právní pomoc při změně smlouvy v průběhu jejího trvání, případně sjednání podmínek ukončení takové smlouvy, jakož i v případech, kdy smluvní partner smlouvu poruší. Vzhledem k různorodosti podnikatelských aktivit našich klientů je různorodá i škála smluv, u nichž Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS dlouhodobě poskytuje své služby, když příkladmý výčet je následující:

  • smlouva o převodu nemovitostí – kupní, darovací, směnná, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva nájemní, podnájemní smlouva, zástavní smlouva,
  • smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o převodu akcií, zakladatelské listiny či smlouvy, dohody mezi společníky či akcionáři společnosti, smlouvy mezi statutárními orgány a společnostmi,
  • úvěrová smlouva, smlouva o zápůjčce, investiční smlouva, smlouva o postoupení pohledávky,
  • kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, zprostředkovatelská, komisionářská smlouva, ale také
  • licenční smlouva, všeobecné obchodní podmínky, dohoda o mlčenlivosti, dohoda o zákazu konkurence, atd.
 

 

nám. Svobody 527 / Steel House, 10. patro
739 61, Třinec, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Obchodní podminky
Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů