Richard Koliba

Of counsel Zpět

Richard je advokát naší kanceláře, jehož hlavní profesní doménou je sporová agenda a litigace. Richard jako litigační specialista zastupuje klienty před soudy a v rámci mimosoudních řízeních v různých právních případech. Ať již se jedná o problematiku spadající do civilní, trestní nebo správní agendy, Richard vždy připraví vhodnou strategii a vyvine maximální úsilí, aby byl spor a s ním související ochrana práv klienta, vyřešen rychle a efektivně ve prospěch klienta.

Richard hájí zájmy klientů s vervou sobě vlastní, nejen proto využívají klienti jeho služeb i při vyjednávání podmínek smluvní dokumentace ve významných M&A projektech a jiných obchodních vztazích. V těchto případech klienti mohou profitovat z Richardova pro-business přístupu. 

Nad rámec uvedeného je třeba vyzdvihnout Richardovy praktické zkušenosti se zajišťováním compliance nejen s ohledem na oblast ochrany dat a osobních údajů, prevenci trestněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob, problematiku AML či pracovněprávní oblast (včetně whistleblowingu). 

K pravidelnému dosahování pozitivních výsledků v klientských záležitostech mu pomáhají jeho vysoká odbornost, vytrvalost a osobní drive.

Můžete se s ním spojit: https://www.linkedin.com/in/richard-koliba-629b2715a.