Richard Koliba

Partner SPÄŤ

Richard poskytuje právne poradenstvo podnikateľským a nepodnikateľským subjektom v oblasti obchodného, pracovného a trestného práva. V rámci svojej praxe sa zaoberá vymáhaním pohľadávok, právnym poradenstvom v oblasti zakladania a správy spoločností. Zastupuje klientov pri rokovaniach o podmienkach obchodných zmlúv. Poskytuje komplexné právne služby stredným a veľkým klientskym spoločnostiam vrátane služieb v oblasti agendy pracovného práva. V rámci štruktúry HAJDUK & PARTNERS vedie odbor trestného práva.

Richard sa systematicky zúčastňuje vedeckých konferencií v Českej republike i v zahraničí a publikuje články týkajúce sa jeho profesie. Hovorí anglicky, poľsky, ale aj po slovensky a nemecky na strednej úrovni.