Piotr Adamczyk

Partner Zpět

Piotr je partner naší advokátní kanceláře a advokát. Piotr se ve své praxi zaměřuje na oblast transakčního práva, práva obchodních společností a závazkového práva. Mezi jeho klienty se řadí zejména střední a velké korporace, které jej vyhledávají právě za účelem právní pomoci v M&A projektech. Stejně precizně však dokáže klientům pomoci i s day-to-day obchodními záležitostmi a corporate governance. Piotr velmi často pracuje na klientských záležitostech s mezinárodním přesahem.
Co se týče Piotrových specializací, nelze rovněž nezmínit právní podporu, kterou dlouhodobě a pravidelně poskytuje insolvenčním správcům a korporátním dlužníkům v insolvenčních řízeních. Díky tomu, že se ve světě insolvenčního práva pohybuje aktivně již řadu let, dokáže přesně identifikovat rizika a navrhnout klientovi pro něj nejoptimálnější řešení často komplikované situace.

Piotr v naší kanceláři vede česko-polský tým právníků, který pomáhá klientům s právními otázkami na českém a polském trhu. Je členem České a Polské advokátní komory.

Klienti jej oceňují nejen pro jeho odbornost a bohaté zkušenosti, ale i pro jeho jedinečné analytické a strategické myšlení, které je pro kvalitní poskytování právních služeb v oblastech jeho právní specializace klíčové.