Piotr Adamczyk

Partner Wróć

Piotr jest partnerem naszej kancelarii i adwokatem. Koncentruje swoją praktykę na prawie transakcyjnym, korporacyjnym i kontraktowym. Jego klientami są głównie średnie i duże korporacje międzynarodowe, które poszukują pomocy prawnej w projektach fuzji i przejęć. Równie precyzyjnie pomaga nieco mniejszym klientom w codziennym usprawnianiu procesów handlowych.

Regularnie udziela wsparcia prawnego również syndykom masy upadłościowej oraz dłużnikom korporacyjnym w postępowaniach upadłościowych. Jego wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa upadłościowego, sprawia, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach trafnie określa zagrożenia i proponuje najbardziej optymalne dla klienta rozwiązania.

Piotr kieruje w naszej kancelarii czesko-polskim zespołem prawników, pomagając klientom na rynku czeskim i polskim. Jest członkiem Czeskiej i Polskiej Izby Adwokackiej.
Jest ceniony przez klientów za unikalne myślenie analityczne i strategiczne, które jest kluczem do świadczenia wysokiej jakości usług prawnych w dziedzinach, w których się specjalizuje.