Piotr Adamczyk

Partner SPÄŤ

Piotr je partnerom našej advokátskej kancelárie a advokátom. Vo svojej praxi sa zameriava na transakčné, podnikové a zmluvné právo. Jeho klientmi sú najmä stredne veľké a veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré hľadajú právnu pomoc pri projektoch fúzií a akvizícií. Rovnako precízne pomáha menším klientom pri každodennom zefektívňovaní obchodných procesov.

Pravidelne poskytuje právnu podporu aj správcom konkurznej podstaty a dlžníkom podnikov v konkurzných konaniach. Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti insolvenčného práva sú zárukou toho, že aj v tých najzložitejších situáciách presne identifikuje riziká a navrhne klientovi najoptimálnejšie riešenia

Piotr vedie česko-poľský tím právnikov v našej kancelárii, ktorý pomáha klientom na českom a poľskom trhu. Je členom Českej a Poľskej advokátskej komory.
Klienti si ho cenia pre jeho jedinečné analytické a strategické myslenie, ktoré je kľúčom k poskytovaniu kvalitných právnych služieb v oblastiach, na ktoré sa špecializuje.