Piotr Adamczyk

Partner SPÄŤ

Piotr sa zameriava na právo obchodných spoločností a zmluvné právo a v rámci tejto špecializácie sa špecializuje na oblasť medzinárodného práva obchodných spoločností. Piotr má teda rozsiahle skúsenosti s rokovaniami, prípravou a realizáciou veľkých fúzií a akvizícií v Českej republike a v Poľsku. V spoločnosti HAJDUK & PARTNERS vedie tím právnikov, ktorí sa zaoberajú právnou podporou akvizičných aktivít klientov na českom a poľskom trhu.

Medzi významné transakcie, na ktorých sa podieľal, patrí vstup poľských investorov do automobilového priemyslu na český a slovenský trh, poradenstvo poskytované medzinárodným spoločnostiam v textilnom priemysle, rokovanie o podmienkach kolektívneho vyjednávania, akvizícia firiem v automobilovom priemysle v Českej a v Slovenskej republike, poradenstvo poskytované renomovaným spoločnostiam v oblasti odpadového hospodárstva.

Piotr je členom Českej advokátskej komory a Poľskej advokátskej komory.