Marek Jakubík

Partner Zpět

Marek již řadu let právně zastupuje obce a města v regionu. Specializuje se na oblast stavebního práva a nemovitostního práva, správního práva a především na právo veřejných zakázek. Veřejné zakázky jsou předmětem jeho zájmu i vzhledem k jeho členství v rozkladové komisi pro dohled nad veřejnými zakázkami při Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Jako člen České a Slovenské advokátní komory poskytuje svým klientům podporu při transakcích prováděných na území České republiky a Slovenska.