Marek Jakubík

Partner Zpět

Partner a zkušený advokát. Marek vede oddělení naší kanceláře na Slovensku a řídí tým právníků, který se zabývá řešením právních záležitostí klientů na Slovensku. Hovoří plynně slovensky a polsky. Marek se specializuje na oblast právních vztahů k nemovitostem, včetně stavebního práva, katastrálního práva a správního práva a také se dlouhodobě zabývá právem veřejných zakázek. Veřejné zakázky jsou předmětem jeho zájmu i vzhledem k jeho členství v odvolací komisi pro dohled nad veřejnými zakázkami při Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (od roku 2013).

Jako advokát zapsaný v České advokátní komoře (od roku 2003) a Slovenské advokátní komoře (od roku 2004) poskytuje podporu klientům při transakcích v České a Slovenské republice.