Marek Jakubík

Partner SPÄŤ

Partner a skúsený advokát. Marek vedie oddelenie našej kancelárie na Slovensku a riadi tím právnikov, ktorí sa zaoberajú právnymi záležitosťami našich klientov na Slovensku. Hovorí plynule po slovensky a poľsky. Marek sa špecializuje na právne vzťahy ku nehnuteľnostiam, vrátane stavebného práva, katastrálneho práva a okrem toho sa dlhodobo venuje aj právu verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je predmetom jeho záujmu aj z dôvodu členstva v Rade pre verejné obstarávanie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v Brne (od roku 2013).

Ako advokát zapísaný v Českej advokátskej komore (od roku 2003) a Slovenskej advokátskej komore (od roku 2004) poskytuje podporu klientom pri transakciách v Českej a Slovenskej republike.