Marek Jakubík

Partner SPÄŤ

Marek už dlhé roky právne zastupuje obce a mestá v regióne. Špecializuje sa na stavebné právo a právo v oblasti nehnuteľností, správne právo a najmä právo verejného obstarávania. Jeho záujem o oblasť práva verejného obstarávania potvrdzuje taktiež Markovo členstvo v Rozkladovej komisii pre dohľad nad verejným obstarávaním na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže v Brne od roku 2013.

Ako člen Českej advokátskej komory (od roku 2002) a Slovenskej advokátskej komory (od roku 2004) poskytuje svojim klientom podporu pri transakciách realizovaných v Českej republike a na Slovensku.