Marek Jakubík

Partner Wróć

Partner i doświadczony adwokat. Marek kieruje działem naszej kancelarii na Słowacji, przewodnicząc zespołowi prawników zajmujących się rozwiązywaniem spraw prawnych słowackich klientów. Posługuje się biegle językiem słowackim i polskim. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości, prawie administracyjnym, a przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są również przedmiotem jego zainteresowania ze względu na członkostwo w komisji odwoławczej ds. nadzoru zamówień publicznych przy Urzędzie Ochrony Konkurencji Gospodarczej w Brnie.

Jako prawnik zarejestrowany w Czeskiej Izbie Adwokackiej (od 2003 r.) oraz Słowackiej Izbie Adwokackiej (od 2004 r.) wspiera klientów w transakcjach w Czechach i Słowacji.