Marek Jakubík

Partner Wróć

Marek od wielu lat reprezentuje gminy i miasta w swoim regionie. Specjalizuje się w prawie budowlanym i w nieruchomościach, w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są w kręgu jego zainteresowań również ze względu na członkostwo w komisji odwoławczej ds. nadzoru nad zamówieniami publicznymi przy Urzędzie Ochrony Konkurencji w Brnie.

Jako członek Czeskiej i Słowackiej Izby Adwokackiej udziela swoim klientom wsparcia przy transakcjach dokonywanych na terytorium Czech i Słowacji.