Verejné zákazky

SPÄŤ
  • Komplexné právne služby v oblasti verejného obstarávania a verejnej podpory vrátane financovania zo zdrojov EÚ,
  • služby spočívajúce v príprave súťažných a zmluvných podkladov a vo vyhodnocovaní ponúk uchádzačov,
  • zastupovanie klientov pri vybavovaní námietok alebo v konaní o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.