Zamówienia publiczne

Wróć
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej, w tym finansowania ze środków UE,
  • usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji przetargowej i kontraktowej oraz opiniowaniu ofert wnioskodawców
  • reprezentowanie klientów w toku rozpatrywania sprzeciwów lub w postępowaniu w sprawie kontroli czynności zamawiającego przed Urzędem Ochrony Konkurencji.
  • reprezentowanie klientów w toku rozpatrywania zarzutów lub w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Ochrony Konkurencji na czynności zamawiającego.