Veřejné zakázky

Zpět
  • komplexní právní služby v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory, včetně financování z fondů EU,
  • služby spočívající v přípravě zadávací a smluvní dokumentace a zhodnocení nabídek uchazečů,
  • zastupování klientů při vyřizování námitek nebo v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.