Obce, mestá, regióny

SPÄŤ
  • právne služby obciam a vyšším územným samosprávnym celkom (krajom), najmä v oblasti verejného obstarávania a verejnej podpory vrátane financovania z fondov EÚ,
  • právna podpora klientov samosprávy v oblasti verejného obstarávania, príprava súťažných a iných zmluvných podkladov súvisiacich s verejným obstarávaním, príprava podkladov na vyhodnotenie ponúk uchádzačov,
  • zastupovanie pri vybavovaní námietok alebo v konaní o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.