Obce, města, kraje

Zpět
  • právní služby obcím a vyšším územním samosprávným celkům (krajům) zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory, včetně podpory v rámci fondů Evropské unie,
  • právní podpora klientů z oblasti samosprávy při zadávání veřejných zakázek, příprava zadávací a další smluvní dokumentace související s veřejnými zakázkami, příprava podkladů k hodnocení nabídek uchazečů,
  • zastupování při vyřizování námitek nebo v řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.