Kapitálové trhy

SPÄŤ
  • poradenstvo v oblasti výberu vhodných riešení na zabezpečenie financovania obchodných projektov,
  • právne služby pre spoločnosti zamerané na činnosti v oblasti finančných služieb a poistenia,
  • právne služby v oblasti zriaďovania štruktúr kolektívneho investovania, nastavovania interných procesov a prípravy opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí (AML),
  • zastupovanie v licenčných procesoch CNB v oblasti finančných služieb,
  • poradenstvo v oblasti emisie dlhopisov, zriaďovanie distribúcie investičných produktov a iných finančných produktov, vrátane prípravy kompletnej súvisiacej zmluvnej dokumentácie.