Rynki kapitałowe

Wróć
  • doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań zabezpieczających finansowanie projektów biznesowych,
  • usługi prawne dla spółek koncentrujących się na działalności w zakresie usług finansowych i ubezpieczeń
  • usługi prawne w zakresie tworzenia struktur zbiorowego inwestowania, ustanawiania procesów wewnętrznych i przygotowywania środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
  • reprezentacja w procedurach licencyjnych CNB w zakresie usług finansowych,
  • doradztwo w kwestiach emisji obligacji, ustanowienie dystrybucji produktów inwestycyjnych i innych produktów finansowych, w tym przygotowanie całej związanej z tym dokumentacji umownej.