Kapitálové trhy

Zpět
  • Poradenství při volbě vhodných řešení pro zajištění financování podnikatelských projektů.
  • Právní služby pro společnosti zaměřující se na podnikání v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví.
  • Právní služby při vytváření struktur kolektivního investování, nastavování interních procesů a přípravě opatření proti praní špinavých peněz (AML).
  • Zastupování v licenčních řízeních ČNB v oblasti finančních služeb.
  • Poradenství v otázkách vydávání dluhopisů, nastavování distribuce investičních i jiných finančních produktů, a to včetně přípravy veškeré související smluvní dokumentace.