Developerské projekty, nehnuteľnosti a stavebné konania

SPÄŤ
  • vypracovanie zmlúv o prevode nehnuteľností a iných dispozícií s nehnuteľnosťami,
  • právne poradenstvo v oblasti financovania developerských projektov vrátane ich realizácie,
  • due diligence právneho stavu nehnuteľností,
  • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní vrátane rokovaní s orgánmi pamiatkovej starostlivosti, ochrany životného prostredia a ďalšími,
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti ochrany životného prostredia,
  • príprava nájomných zmlúv,
  • príprava zmlúv s dodávateľmi a architektmi,
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejného sektora,
  • poradenstvo pri zabezpečovaní financovania vrátane financovania EÚ,
  • právne zastupovanie v správnych a súdnych konaniach.