Nieruchomości i procedury budowlane

Wróć
  • przygotowywanie umów dotyczących zbycia, nabycia i sprzedaży nieruchomości,
  • doradztwo prawne w zakresie finansowania projektów związanych z nieruchomościami, w tym reasekuracja,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • reprezentowanie w postępowaniach o dot. terytoriów/ubocznych i budowlanych, w tym w negocjacjach z organami zajmującymi się ochroną dziedzictwa i środowiska,
  • usługi w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym,
  • przygotowywanie umów najmu,
  • przygotowywanie umów z wykonawcami i architektami,
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej,
  • wsparcie w zakresie dofinansowania ze środków UE,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych.