Developerské projekty, nemovitosti a stavební řízení

Zpět
  • příprava smluv o převodu nemovitostí i jiném nakládání s nemovitostmi,
  • právní poradenství při financování developerských projektů včetně jejich realizace,
  • due diligence o právním stavu nemovitostí,
  • zastupování v územních a stavebních řízeních, včetně jednání s orgány památkové péče, ochrany životního prostředí a dalšími,
  • poskytování právních služeb v oblasti ochrany životního prostředí,
  • příprava nájemních smluv,
  • příprava smluv se zhotoviteli a architekty,
  • právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejného sektoru,
  • poradenství při zajišťování financování, včetně financování z fondů EU,
  • právní zastupování ve správních a soudních řízeních.