Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne

Wróć
  • usługi dla dłużników i wierzycieli,
  • usługi prawne od momentu zagrożenia upadłością, poprzez postępowanie upadłościowe, w tym sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, zgłaszanie roszczeń, reprezentowanie jako organy wierzycielskie, aż po usługi prawne w zakresie likwidacji długów i reorganizacji,
  • pomoc w przygotowaniu planu reorganizacji.