Insolvenční řízení

Zpět
  • služby pro dlužníky a věřitele,
  • poskytování právních služeb již ve fázi hrozícího úpadku, návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlašování pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech, poskytování právních služeb při oddlužení i reorganizaci,
  • pomoc s přípravou reorganizačních plánů.