Postępowania sporne i windykacja należności

Wróć
  • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie problemów, które mogą wynikać z postępowań administracyjnych związanych z wierzytelnościami i windykacją na terytoriach objętych jurysdykcją wszystkich powyższych państw, tj. Czech, Polski i Słowacji,
  • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych w szerokim zakresie legitymacji czynnej, jak i biernej, m.in. w kwestiach odzyskiwania długów, zadośćuczynienia za szkody i krzywdy, bezpodstawnego wzbogacenia, a także w postępowaniach egzekucyjnych,
  • zapewnienie klientom skutecznej egzekucji ich praw oraz profesjonalnego doradztwa prawnego w skomplikowanych pod względem prawnym lub faktycznym sporach w Republice Czeskiej i za granicą.