Sporná agenda a vymáhání pohledávek

Zpět
  • komplexní právní podpora s veškerou problematikou, vyplývající ze soudních a správních řízení souvisejících s vymáháním pohledávek na územích spadajících do jurisdikce všech výše uvedených zemí, tj. Česka, Polska a Slovenska,
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů v občanskoprávních, trestních a správních věcech v širokém spektru aktivních i pasivních sporů, mimo jiné v otázkách vymáhání pohledávek, náhrady škody a nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení, jakož i v exekučním řízení,
  • pomoc našim klientům s efektivním vymáháním a prosazování jejich práv, profesionální právní poradenství v právně či věcně komplikovaných kauzách v České republice i v zahraničí.