Milan Měchura

Asociovaný advokát Zpět

Milan se specializuje zejména na spornou agendu, obchodní právo a mezinárodní právo soukromé. V rámci své dosavadní kariéry se podílel na tvorbě dokumentace a následné implementaci požadavků spojených s GDPR v malých a středních podnicích.

Ve své praxi poskytoval právní poradenství při tvorbě a úpravě smluvní dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti stavebního práva. Má také bohaté zkušenosti s právním poradenstvím a zastupováním před soudy v oblasti úvěrového práva.

Hovoří česky a anglicky.