Martin Šmuk

Spolupracující advokát Zpět

Martin je spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS a členem České advokátní komory.

Ve své advokátní praxi se Martin zaměřuje zejména na širokou oblast insolvenčního práva, včetně poradenství a vedení incidenčních soudních sporů pro věřitele i pro insolvenční správce a přípravy komplexních restrukturalizačních projektů. Při tomto Martin využívá také svých rozsáhlých znalostí dalších právních oborů, zejména práva závazkového, práva obchodních korporací a práva daňového, jakož i praktických zkušeností s finančními instrumenty jako je úvěr, bankovní záruka, tolling a faktoring, a zkušeností s reálným fungováním podniku.

Klienti oceňují Martina pro jeho individuální a komplexní přístup k řešení každé právní záležitosti, zahrnující porozumění také jejím ryze praktickým, zejména obchodním, aspektům.

Díky své mnohaleté advokátní praxi má Martin také zkušenosti např. z oboru směnečných sporů, soudních žalob proti správním orgánům, ústavních stížností, zadávání veřejných zakázek, či pracovního práva.

Protože Martin hovoří plynně anglicky a německy, dokáže klientům poradit i v záležitostech se zahraničním prvkem, zejména ze zemí německy mluvících a anglosaských.

Klienti oceňují, že Martin nalézá komplexní a praktické řešení klientovy záležitosti, které je nejen v souladu s právem, ale i v souladu s klientovými praktickými zájmy a potřebami v reálném životě.