Martin Šmuk

Adwokat Wróć

Martin jest członkiem zespołu adwokatów w HAJDUK & PARTNERS. Zajmuje się głównie szeroko rozumianym prawem upadłościowym. Doradza i prowadzi postępowania na rzecz wierzycieli i zarządców mas upadłościowych. Przygotowuje też projekty restrukturyzacyjne.

Ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami administracyjnymi, w prawie wekslowym, skargach konstytucyjnych, zamówieniach publicznych i w zakresie prawa pracy.

Prowadząc sprawy, Martin korzysta ze swojej specjalistycznej wiedzy o różnych dziedzinach prawa – zwłaszcza z zakresu zobowiązań, spółek i podatków, oraz instrumentów finansowych i ich regulacji. Proponuje rozwiązania, które bazują na dużej znajomości działania przedsiębiorstw.

Klienci korzystający z usług Martina cenią to, że do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, dostarczając kompleksowego wsparcia. Dobra orientacja w realiach biznesu i handlu, a także płynna znajomość języka angielskiego i niemieckiego sprawiają, że współpraca – również z zagranicznymi kontrahentami – jest bardzo udana.