Ilona Motyková

Senior Operations and Strategy Manager Zpět

Ilona Motyková je pravou rukou právníků a hlavou administrativního týmu HAJDUK & PARTNERS bezmála deset let. Díky svým zkušenostem věří, že klíčem k pracovním úspěchům je dobrá atmosféra, efektivní nastavení procesů a profesionalita.

V denním kontaktu je Ilona se třemi odděleními HAJDUK & PARTNERS, a to financemi, HR a marketingem. Ladí a koordinuje práci zúčastněných kolegů, pomůže radou i svou zkušeností a dohlíží na to, jak se daří naplňovat vytyčená strategie. Mezi její úkoly patří také zlepšování pracovních procesů právníků a dalších specialistů. Zodpovědnost nese rovněž za zavádění změn a inovací – jak v oblasti organizační, tak v komunikaci. Kromě toho pomáhá členům týmu rozvíjet nové dovednosti a je „ambasadorkou” umění týmové práce. Stará se o komfort zaměstnanců, podporuje a motivuje je ke stále kvalitnější a efektivnější práci.

Kombinace měkkých dovedností a technických znalostí jsou efektivním mixem charakterizujícím Iloninu práci. Její zkušenosti využívá tým právníků, kolegové z back office, ale i externí firmy spolupracující s HAJDUK & PARTNERS, se kterými je v neustálém kontaktu.

Silnou stránkou Ilony je komunikace, což potvrdil i test GALLUP CliftonStrengths. Věří, že důvěra, empatie a porozumění jsou hodnoty, které tvoří základ úspěšné spolupráce. Péče o vztahy a neustálé vylepšování pracovních postupů jsou snahy, které ji pohánějí vpřed.
Ilona je absolventkou Jagellonské univerzity v Krakově a odborné zkušenosti získala mj. v Českém institutu interních auditorů. Domluví se česky, anglicky a polsky.

Svůj volný čas rád tráví Ilona s rodinou a přáteli. Miluje cestování a objevování nových míst k meditacím a k práci s myslí.