Bogdan se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb pro podnikatelské subjekty a podnikatelskou sféru. Co se týče právních oblastí, v nichž tuto podporu poskytuje, jedná se především o oblast práva obchodních společností, akciového práva, směnečného práva, jakož i finančního a daňového práva. Více než dvacetileté zkušenosti v oblasti investic ve spojení s vysoce profesionálním přístupem vedou k tomu, že jeho služeb pravidelně využívají investoři v oblasti individuálního nebo kolektivního investování. Jako člen Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů z.s. poskytuje také odborné poradenství v oblasti svěřenských fondů.

Bogdanova vysoká odbornost pramení také z jeho zkušeností v oblasti fúzí a akvizic, včetně těch mezinárodního charakteru. Nad rámec uvedeného aktivně působil jako správce konkurzní podstaty a insolvenční správce.

Jeho praxe zahrnuje i činnosti vykonávané na území Slovenska. Od roku 2004 je členem Slovenské advokátní komory.