Bogdan Hajduk

Partner SPÄŤ

Bogdan sa zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb pre podnikateľské subjekty a podnikateľskú komunitu. Pokiaľ ide o právne oblasti, v ktorých poskytuje takúto podporu, ide predovšetkým o oblasť práva obchodných spoločností, práva akcií, práva zmeniek, ako aj finančného a daňového práva. Viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti investícií v kombinácii s vysoko profesionálnym prístupom vedú k tomu, že jeho služby pravidelne využívajú investori v oblasti individuálneho alebo kolektívneho investovania. Ako člen Asociácie na podporu a rozvoj trustových fondov z.s. poskytuje aj odborné poradenstvo v oblasti trustových fondov.

Bogdanova vysoká úroveň odborných znalostí tiež pramení z jeho skúseností s fúziami a akvizíciami, vrátane tých, ktoré sú medzinárodného charakteru. Okrem toho pôsobil ako správca konkurznej podstaty.

Jeho prax zahŕňa aj aktivity vykonávané na Slovensku. Od roku 2004 je členom Slovenskej advokátskej komory.