Adam se specializuje na mezinárodní právo obchodních společností. Mezi jeho klienty se řadí mimo jiné mezinárodní společnosti, investiční fondy a progresivní start-upy, jímž poskytuje poradenské služby v oblasti správy a řízení společností, práva e-commerce a nastavení korporátních struktur . Pro své bohaté zkušenosti je klienty vyhledávaným odborníkem ve strategickém poradenství.

Jako člen Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů z.s. poskytuje také odborné poradenství v oblasti svěřenských fondů a pomáhá tak svým klientům při správě rodinného majetku a nástupnictví.

Adam má mimo jiné velké zkušenosti v rámci právního poradenství v oblasti energetiky, kapitálových trhů a expanze českých zahraničních investičních skupin na území Polska.