Lenka Seitz

advokát SPÄŤ

Lenka Seitz je advokátka špecializujúca sa na firemných klientov. Prax vykonáva od roku 2010 a rozsiahle skúsenosti získala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Wilson & Partners LLP. V súčasnosti podporuje korporátnych klientov a v oblasti práva verejného obstarávania aj subjekty z poľnohospodárskeho, potravinárskeho a priemyselného sektora.

Spoľahlivá a profesionálna – to je Lenka Seitz. Je tiež odborníčkou na právo hospodárskej súťaže, duševného vlastníctva a verejného obstarávania. Podnikateľom poskytuje podporu v oblasti správy a riadenia spoločností, vypracovávania zmluvnej dokumentácie, ako aj pri iných obchodných rokovaniach. V prípade potreby poskytuje poradenstvo aj v oblasti slovenského práva a práva Európskej únie.

Pri spolupráci s klientami si cení predovšetkým rešpekt a vzájomnú dôveru. To, čo ju odlišuje, je jej odhodlanie – každému prípadu, ktorý rieši, venuje 100 % svojho nasadenia a poskytuje klientom presne takú podporu, akú potrebujú. Jej právne znalosti a obchodný talent sú ideálnou kombináciou pre úspešnú prácu.
Vo voľnom čase rada športuje a cestuje.

S klientami sa dohovorí v slovenskom a anglickom jazyku.