Zahraničné obchodné aktivity

SPÄŤ
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti medzinárodného práva súkromného (Slovensko, Poľsko, krajiny EÚ, ako aj územia Izraela, Argentíny, Singapuru a USA),
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti medzinárodných fúzií a akvizícií,
  • poskytovanie služieb pri zakladaní spoločností v zahraničí,
  • medzinárodné vymáhanie pohľadávok,
  • vypracovanie medzinárodných obchodných zmlúv,
  • právne zastupovanie v správnych a súdnych konaniach v Českej republike, Poľsku a na Slovensku.