Zahraniční obchodní aktivity

Zpět
  • komplexní právní poradenství v oblasti mezinárodního práva soukromého (Slovensko, Polsko a další země EU, jakož i území Velké Británie, Izraele, Argentiny, Singapuru a USA),
  • komplexní právní poradenství v oblasti přeshraničních a mezinárodních fúzí a akvizic,
  • poskytování služeb při zakládání společností v zahraničí,
  • vymáhání mezinárodních pohledávek,
  • příprava mezinárodních obchodních smluv,
  • právní zastupování ve správních a soudních řízeních na území České republiky, Slovenska a Polska.