E-commerce

SPÄŤ
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti elektronického obchodu,
 • vypracovanie a úprava všeobecných podmienok elektronického obchodu,
 • vypracovanie zmlúv uzatváraných adhéznym spôsobom a mimo prevádzkových priestorov,
 • poskytovanie podpory pri likvidácii a predaji e-shopov a vypracovanie zmlúv o predaji e-shopov,
 • poradenstvo v oblasti autorských práv na internete (používanie textov, grafiky, fotografií na webových stránkach) a v prípadoch porušenia autorských práv na internete,
 • podpora pri predaji domén a v sporoch týkajúcich sa domén,
 • služby poskytované v oblasti ochrany životného prostredia,
 • príprava nájomných zmlúv,
 • príprava zmlúv s dodávateľmi a architektami,
 • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a podpory z verejných zdrojov vrátane finančných prostriedkov EÚ,
 • právne zastupovanie v správnych a súdnych konaniach.