E-commerce

Zpět
  • komplexní právní poradenství v oblasti e-commerce,
  • příprava a úprava všeobecných obchodních podmínek e-shopů,
  • příprava smluv uzavíraných adhezním způsobem a mimo obchodní prostory,
  • poskytování podpory při likvidaci a prodeji e-shopů a příprava smluv o prodeji e-shopů,
  • poskytování poradenství v oblasti autorských práv na internetu (užití textů, grafiky, fotografií na webových stránkách) a při případech porušení autorských práv na internetu,
  • podpora při prodeji domén a ve sporech týkajících se domén,
  • služby poskytované v oblasti problematiky ochrany životního prostředí,