Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů

1. 6. 2021 nabývá účinnosti zbrusu nový zákon o evidenci skutečných majitelů, vyhlášený pod č. 37/2021 Sb.

  1. Samostatný zákon nahrazuje dosavadní úpravu vedení evidence skutečných majitelů.
  2. Nová definice skutečného majitele pro účely evidence rozšiřuje stávající pojetí a okruh osob označovaných jako skutečný majitel právnické osoby.
  3. Zákon zavádí sankce za neprovedení zápisu skutečného majitele. Ty jsou jak veřejnoprávní, v podobě přestupků, tak i soukromoprávní.
  4. Pokud není skutečný majitel v evidenci zapsán, spočívají soukromoprávní sankce zejména v zákazu výkonu jeho hlasovacího práva v právnické osobě a zákazu vyplatit mu podíl na zisku.
  5. Jsou vymezeny korporace, které pro účely tohoto zákona skutečného majitele nemají, a povinnost jej evidovat na ně proto nedopadá.
  6. Od 1.6.2021 se zápis skutečného majitele místo dosavadního soudního poplatku 1.000,- Kč zpoplatňuje částkou 4.000 Kč.
  7. Korporace s už zapsaným skutečným majitelem mají šestiměsíční lhůtu pro uvedení zápisu do souladu s novou definicí skutečného majitele a k doplnění údajů požadovaných novým zákonem.
  8. Ti, kdo budou uvádět v šestiměsíční lhůtě dosavadní zápis do souladu s novým zákonem, mají výjimku z povinnosti úhrady soudního poplatku.
  9. Korporace, které ke dni účinnosti zákona zápis skutečného majitele do evidence neprovedly, nemají žádné přechodné období ani úlevu od soudního poplatku.
  10. V jednodušších případech se zavádí automatický a bezplatný průpis údajů o skutečném majiteli z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů.

TIP: Automatický průpis se neuplatní u společností, které už dříve zápis do evidence skutečných majitelů provedly. Subjektům s prozatím nezapsaným skutečným majitelem do evidence doporučujeme ověřit, jestli se jich automatický průpis týká. Korporace, na které průpis nedopadá, se vyhnou vyššímu soudnímu poplatku tím, že provedou do 1.6.2021 první zápis do evidence skutečných majitelů.

Související články