Martin Bielesz

Spolupracující advokát Zpět

Martin je velmi všestranným právníkem. Jeho kariéra začala v roce 2012 a svými zkušenostmi už dnes dokáže konkurovat i těm nejlepším českým advokátům. Pochází z Třince – prostředí, kde se běžně prolíná čeština, polština a slovenština. Díky tomu skvěle rozumí mezinárodní povaze naší advokátní kanceláře.

Primárně se soustředí na pracovní právo, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na nemovitosti či služby místním samosprávám. Přestože jde o široké portfolio specializací, Martin se všem věnuje naprosto spolehlivě. „Na právu je krásné, že se nemusíte držet pouze jednoho jeho odvětví, místo toho můžete kdykoliv oblasti zájmu změnit,“ říká. Oceňuje také, že řešení tak pestré nabídky případů mu umožňuje přijít do styku se všemi aspekty práva. A věří, že díky tomu je jeho práce sice náročnější, ale o to více naplňující. V HAJDUK & PARTNERS se Martin věnuje klientům jak z veřejného, tak i soukromého sektoru.

Na budoucí proměny právního odvětví se Martin těší. Sám využívá některých současných trendů – jde například o zjednodušování jazyka, který užívá v dokumentech, a to ve snaze učinit je srozumitelnější klientům.

Po pracovní době rád sportuje, v zimě jezdí na snowboardu a v létě běhá. Největší radost mu však přináší čas strávený s rodinou.

Martin mluví česky a plynně anglicky. Domluví se také polsky a slovensky.