Ludmila Jakubíková

Advokátní koncipientka Zpět

V roce 2005 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce nastoupila do Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS jako advokátní koncipientka.

V roce 2008 složila rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci na téma „Právní vztahy k nemovitostem neevidovaným v katastru“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe se zaměřuje na právo občanské a pracovní.

Hovoří česky a anglicky.