Jana Samková

Asociovaná advokátka Zpět

Jana se specializuje na občanské a obchodní právo, jak pokud jde o běžnou smluvní agendu či problematiku zakládání, správy či likvidace obchodních společností, tak i co se týče korporátních fúzí, rozdělení či akvizicí. Má rovněž cenné zkušenosti s rozsáhlými analýzami v záležitosti komplikovaných právních vztahů z uzavřených smluv o dílo a praxi v oblasti práva internetových obchodů.

Obdobně též poskytuje odborné poradenství v obchodních transakcích, včetně připomínkování smluvní dokumentace. Pro své klienty pak v neposlední řadě zajištuje rovněž právní služby v oboru insolvenčního práva či při vymáhání pohledávek.

Hovoří česky, anglicky a německy.