Jakub Hildebrand

Of counsel Zpět

Jakub ukončil v roce 2011 magisterské studium (obor právo) na Fakultě práva a administrace Jagellonské univerzity v Krakově. Po absolvování studia zahájil advokátní stáž u Okresní advokátní komory v Katovicích. Následně úspěšně složil advokátní zkoušky a byl zapsán na seznam advokátů Okresní advokátní komory v Katovicích. Specializuje se na ekonomické, obchodní, občanské, trestní a pracovní právo. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti právních služeb pro podnikatelské subjekty, a to i ve věcech souvisejících s běžnou podnikatelskou činností podniků, včetně vydávání stanovisek ke smlouvám a zastupování stran u soudních sporů.

Hovoří plynule třemi cizími jazyky (anglicky, italsky a španělsky).