Juraj Seitz

advokát SPÄŤ

Juraj Seitz, vykonáva advokátsku prax od roku 2009. Je skúseným právnikom, ktorý poskytuje poradenstvo firemným klientom v priemyselnom, poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.

Rozsah jeho právneho povedomia v rôznych oblastiach je však široký, vždy postavený na odborných znalostiach. Podnikateľom pomáha napríklad v otázkach správy a riadenia spoločností, pri príprave a dojednávaní obsahu zmlúv a pri ďalších obchodných rokovaniach. Svojim klientom pomáha aj pri riešení problémov v oblasti pracovného práva. Jeho právna pomoc sa zameriava na individuálne potreby klientov a poskytuje aj poradenstvo v oblasti slovenského práva a práva Európskej únie.

Juraj verí, že kľúčom k úspešnej spolupráci je partnerský prístup. Svojim klientom venuje toľko času, koľko si prípad vyžaduje, pričom ich problémy rieši prioritne a s maximálnym nasadením. Najväčšou odmenou za odvedenú prácu je pre neho dôvera, ktorú dostáva.

Vo voľnom čase rád športuje a cestuje.

S klientami komunikuje v slovenskom a anglickom jazyku.