Spory a vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS má ve svém týmu dlouholeté a zkušené členy advokátních komor České, Slovenské a Polské republiky, díky nímž náš tým disponuje rozsáhlými právními znalostmi a zkušenostmi umožňujícími rychlé, profesionální a efektivní řešení soudních sporů, jak rovněž veškerých kroků a případných problémů, které mohou vzniknout v souvislosti se správou a vymáháním pohledávek, a to  na území a v působnosti jurisdikce všech výše uvedených států, tedy České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky.

Naši specialisté z řad advokátů a advokátních koncipientů zastupují klienty před soudy všech stupňů v civilních, trestních i správních kauzách v širokém spektru aktivních i pasivních soudních sporů, mimo jiné ve věcech vymáhání pohledávek, náhrady škod a nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení, a také v exekučním řízení. Naším cílem je zajistit efektivní vymožení klientova práva v rutinních případech rozsáhlých portfolií a poskytnout profesionální právní poradenství v právně či skutkově komplikovaných sporech jak v České republice, tak rovněž v zahraničí.

 

 

nám. Svobody 527 / Steel House, 10. patro
739 61, Třinec, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Obchodní podminky
Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů