Korporát

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS poskytuje právní poradenství v oblasti korporátního práva při zakládání, správě, vedení, korporátních změnách, ale i zrušení obchodních společností všech právních forem a velikostí zabývajících se rozmanitými podnikatelskými aktivitami na lokálním i mezinárodním trhu.

Ať už se jedná o záležitosti na bázi day-to-day business nebo o realizaci strategického cíle obchodní korporace, právníci v Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS Vám poskytnou profesionální asistenci při přijímání rozhodnutí a získávání souhlasů, připraví veškerou korporátní dokumentaci a zastoupí Vás při jednáních se třetími osobami, soudy a správními orgány. Při realizacích korporátních změn se vždy se zaměřujeme na to, aby se klient mohl co nejdříve opět naplno zabývat obchodní stránkou svého záměru a podnikání.

V rámci korporátního právního servisu nabízíme služby v podobě přípravy podkladů pro valné hromady, poradenství při corporate governance, přípravy smluv a dohod mezi společníky a akcionáři, mezi společností a statutárními či jinými orgány a jejich členy, změny ve vlastnické struktuře společností, likvidace společností, založení a zrušení odštěpných závodů zahraniční právnické osoby na území České republiky, vztahy mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, provádění due diligence společností, M&A, financování obchodních společností, změny výše základního kapitálu, či zajištění expanze podnikání klienta do jiných právních jurisdikcí.

 

 

nám. Svobody 527 / Steel House, 10. patro
739 61, Třinec, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Obchodní podminky
Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů